Φώτης Ζυγούλης

Είναι υποψήφιος διδάκτορας στον Ανασχεδιασμό Διαδικασιών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται ως Data Protection Officer / Προϊστάμενος Αυτοτελούς Μονάδας Προγραμματισμού.
Έχει δημοσιεύσει ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για τα ανοικτά δεδομένα και τα κοινωνικά δίκτυα.
Είναι αξιολογητής στο Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ( CEDEM) στην Αυστρία.