Χρονικό Διάστημα: 2000-2003

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρ. Επιτροπή και Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος

Χρονικό Διάστημα: 2000-2004

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρ. Επιτροπή και Γεν. Δ/νση Μεταφορών

Χρονικό Διάστημα: 2002-2004

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρ. Επιτροπή και DG Research, ΕΜΠ-ΣΑΤΜ

Χρονικό Διάστημα: 2006-2008

Φορέας Χρηματοδότησης: European Regional Development Fund (ERDF) και Εθνικοί Πόροι στο πλαίσιο του INTERREG III B ARCHIMED, Άξονας ΙΙ: Transport and Telecommunications Networks, Μέτρο 2.1: Development of effective and sustainable transport systems

 

Χρονικό Διάστημα: 2013 – 2014

Φορέας Χρηματοδότησης: INTERREG IVC 2012 – 2015

Χρονικό Διάστημα: 2016-σήμερα

Φορέας Χρηματοδότησης: Erasmus+/Ευρωπαϊκή Ένωση

Χρονικό Διάστημα: 2001-2004

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών

Χρονικό Διάστημα: 2009-2010

Φορέας Χρηματοδότησης: Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς

Χρονικό Διάστημα: 2005-2006

Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Κορυδαλλού, ΣΑΤΜ

Χρονικό Διάστημα: 2009-2010

Φορέας Χρηματοδότησης: Δήμος Θρακομακεδόνων

Χρονικό Διάστημα: 2010-2011

Φορέας Χρηματοδότησης: Κοινότητα Κρυονερίου, ΣΑΤΜ- ΕΜΠ

Χρονικό Διάστημα: 2015 – σήμερα

Φορέας Χρηματοδότησης: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας