Τι θα αλλάξει στο κέντρο της Κοζάνης με το ΣΒΑΚ; (kozanitv.online Βίντεο)

Η Κοζάνη πρωτοπορεί και δρομολογεί μια Στρατηγική για τη Βιώσιμη Κινητικότητα με στόχο την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Οι στρατηγικές αυτές έχουν στόχο να γίνουν οι πόλεις πιο ανθρώπινες, βιώσιμες, παραγωγικές, να αναβαθμιστούν οι συνθήκες περιβάλλοντος και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αλλαγή στις προτεραιότητες σχεδιασμού. Εγκαταλείπονται οι συμβατικές κυκλοφοριακές μελέτες, οι οποίες είχαν ως αντικείμενο τη διευκόλυνση του αυτοκινήτου με κάθε τίμημα και η προσοχή στρέφεται στον άνθρωπο και τις αξίες της πόλης, που είναι η ιστορία της, η ταυτότητά της.

Δείτε την εκπομπή KOZANI.TV ONLINE με τους Σωκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη όπου ο καθηγητής ΕΜΠ Θάνος Βλαστός εξηγεί τη μεθοδολογία υλοποίησης, τις διαδικασίες συμμετοχής του κοινού στην ανάπτυξη στρατηγικής, την ανάγκη αλλαγής της κουλτούρας του κατοίκου και επισκέπτη σε σχέση με τη μετακίνησή του στην πόλη, το ιστορικό κέντρο και τις επιμέρους γειτονιές και πολλά άλλα….

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Kοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη Βιώσιμη Κινητικότητα – Πλαίσιο στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων».

Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι ο Δήμος Κοζάνης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η ομάδα του Ε.Μ.Πολυτεχνείου αποτελείται από Καθηγητές, Διδάκτορες και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με επισπεύδοντες το Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου/ Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας (Διευθυντής Θ. Βλαστός) και το Εργαστήρια Πολεοδομικών Ερευνών (Διευθυντής Κ. Σερράος).

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν και θα αξιολογηθούν διάφορα εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού, ενώ τα αποτελέσματα θα είναι χρήσιμα τόσο στην ομάδα έρευνας, όσο και στο Δήμο και θα τα αξιοποιήσει στις επόμενες φάσεις του ερευνητικού προγράμματος.

Το ερευνητικό πρόγραμμα στηρίζεται :

α) στη βούληση του Δήμου Κοζάνης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την ανάδειξη του ρόλου και της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας ως προς τα ζητήματα περιορισμού ενεργειακής κατανάλωσης και παραγωγής ρύπων από τις μετακινήσεις, ώστε να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες, να μειωθεί το κόστος, αλλά και να προωθηθεί η εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,

β) στη συν-αντίληψη των δύο φορέων για την  καλώς εννοούμενη και επωφελή διασύνδεση των ΑΕΙ με την παραγωγή και τη λήψη αποφάσεων πολιτικής για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, ενισχύοντας την καινοτομία και τηνεξωστρέφεια,

γ) στη μέχρι σήμερα συμβολή των δύο φορέων στην προαγωγή των δημοσίων αγαθών της βιώσιμης ανάπτυξης, της παιδείας και της κοινωνικής συνοχής,

δ) στηv ανάγκη συνεργασίας των δύο φορέων για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων  δράσεων,

ε) στη δυνατότητα αξιοποίησης της υλικοτεχνικής υποδομής των εργαστηρίων του ΕΜΠ για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων με βάση την καινοτομία, την γνώση, την έρευνα και τη δοκιμή πρότυπων μεθόδων και μεθοδολογιών

Η έρευνα υπηρετεί  τους στόχους του Δήμου Κοζάνης για:

α) αναζήτηση και εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών και μεθόδων ενθάρρυνσης του κοινού να συμμετέχει  στο σχεδιασμό,

β) εκπαίδευση των υπηρεσιών του Δήμου για την καθημερινή αντιμετώπιση ζητημάτων κινητικότητας και

γ) απόκτηση ενός στρατηγικού σχεδίου το οποίο θα κατευθύνει τα μελλοντικά βήματά του κατά συγκροτημένο τρόπο.

Ως προς το ΕΜΠ ο στόχος του είναι ερευνητικός και εκπαιδευτικός. Η συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης θα επιτρέψει στο ΕΜΠ να δοκιμάσει στο πεδίο της ελληνικής πραγματικότητας θεωρητικές αναζητήσεις και ερευνητικά συμπεράσματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να ελέγξει την αποτελεσματικότητά τους, να προχωρήσει την έρευνα και να συμπληρώσει το εκπαιδευτικό του υλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας των νέων επιστημόνων για να αντιμετωπίσουν τις υστερήσεις και τα προβλήματα του τόπου τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.