3 μέλη της ΜΒΚ επελέγησαν από την Ευρώπη ως Ειδικοί Εμπειρογνώμονες- Εxperts για το CIVITAS SUMPs-Up

To έργο βοηθάει πόλεις της Ευρώπης – ειδικά όσες δεν έχουν εμπειρία σε θέματα αστικής κινητικότητας- να ξεπεράσουν τα συνήθη εμπόδια, να καταρτιστούν και να υλοποιήσουν με επιτυχία τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΣΒΑΚ.

sumps up logo

Το CIVITAS SUMPs- Up είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, το οποίο συγκεντρώνει ειδικούς εμπειρογνώμονες από διάφορες πόλεις τις Ευρωπαϊκές πόλεις σε μια μοναδική πρωτοβουλία που βοηθά τις πόλεις να εισαγάγουν πιο καθαρές και βιώσιμες λύσεις μετακίνησης.

Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τις πόλεις που έχουν σημαντικά ζητήματα στις μεταφορές να αναπτύξουν Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Το Innovation Pilot Pool θα αποτελέσει μία επιλεγμένη ομάδα ειδικών επαγγελματιών-experts στον τομέα των μεταφορών και της αστικής κινητικότητας, oι οποίοι θα ενημερωθούν για την αιχμή των δράσεων ΣΒΑΚ και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων.

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι επελέγησαν από την Ευρώπη, τα 3 μέλη της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ, Ευθύμιος Μπακογιάννης και Αυγή Βάσση για το Leadership Group βοηθώντας την πόλη της Αθήνας, και η Μαρία Σίτη για το Expert Group βοηθώντας την πόλη του Ηρακλείου.

Ο Ευθύμης, η Αυγή και η Μαρία ανήκουν στους 40 Ευρωπαίους ειδικούς που θα καταρτιστούν περαιτέρω, θα εκπαιδευτούν και θα εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους την Αθήνα και το Ηράκλειο για την εκπόνηση των ΣΒΑΚ και την ευρύτερη στροφή προς βιώσιμες αστικές μετακινήσεις.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει στις πόλεις μέσω των ειδικών επαγγελματιών-experts ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους, καθοδήγηση σε ζητήματα αστικής κινητικότητας, ευαισθητοποίησης κοινού κ.λπ.

Το SUMPs-Up παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης για τη συμμετοχή των ειδικών επαγγελματιών-experts στις δραστηριότητες του έργου και για τη δοκιμή των εργαλείων και υπηρεσιών του. Παρέχει επίσης οικονομική βοήθεια για να μπορέσουν οι πόλεις να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες υποστήριξης και κατάρτισης και να δοκιμάσουν τελικά τα πιλοτικά μέτρα για ΣΒΑΚ.

Το SUMPs-Up μέσω των κατά τόπους ειδικών θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την πρόοδο των ΣΒΑΚ στις πόλεις και θα κάνει βελτιώσεις σε πραγματικό χρόνο, ώστε να διασφαλίσει ότι θα έχουν τον μέγιστο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών αναφορικά με τον τομέα των μετακινήσεων.

πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.