ισόχρονες καμπύλες που δείχνουν την περιοχή που μπορεί να φτάσει κανείς με περπάτημα σε χρόνο 5, 10, 15 και 20 λεπτών

Leave a Reply

Your email address will not be published.