Φαντάζεσαι μία ‘εφαρμογή’ που θα σου δίνει χρήματα όταν περπατάς αντί να οδηγείς;;!! βοήθησέ μας απαντώντας στο ερωτηματολόγιο

Φαντάζεσαι μία ‘εφαρμογή’ που θα σου δίνει χρήματα όταν περπατάς αντί να οδηγείς αυτοκίνητο;

Image by macrovector on Freepik
Image by macrovector on Freepik

Μία ‘εφαρμογή’ που θα βοηθά την πόλη σου να έχει λιγότερο κυκλοφοριακό και εσένα να περπατάς περισσότερο … ενώ παράλληλα θα σου δίνει ως κίνητρο εκπτώσεις σε τοπικά καταστήματα, εκπτώσεις- κουπόνια σε εμπορικές επιχειρήσεις, ή ακόμα και απευθείας χρήματα όταν συμπληρώσεις συγκεκριμένα χιλιόμετρα; 

Βοήθησέ μας απαντώντας στο – ανώνυμο-  ‘Ερωτηματολόγιο για την Ανάπτυξη Εφαρμογής Επιβράβευσης για την Προώθηση του Περπατήματος εντός του Αστικού Ιστού’

https://inwalka.formstack.com/forms/inwalk_final_qs 

Το παρόν ερωτηματολόγιο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κίνητρα για Περπάτημα – Incentives for Walking (InWalk)» (Κωδικός έργου: ATTP4-0317251) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» της Περιφέρειας Αττικής και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και εκπονείται από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.