Γεωργία Χριστοδουλοπούλου

Είναι Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ, με 5 χρόνια εμπειρίας Μηχανικού, κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Α’ τάξης στις κατηγορίες 2 (Πολεοδομικές Ρυμοτομικές Μελέτες) και 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες). Έχει εμπειρία σε ερευνητικά έργα και μελέτες σχετικές με την αστική κινητικότητα καθώς έχει συμμετάσχει σε 10 ερευνητικά προγράμματα και σε 15 μελέτες, χρηματοδοτούμενα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εθνικούς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς. Εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας, και συνεργάζεται με το ΕΜΠ σε μελέτες και ερευνητικά προγράμματα. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικές εργασίες σε συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες βιογραφικό της εδώ


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.