Γιάννης Μαρακάκης

MSc Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

Είναι Αγρονόμος και Toπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 20-ετή εμπειρία στον συντονισμό, σχεδιασμό, οργάνωση, παρακολούθηση, παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο έργων που αναφέρονται σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ψηφιοποίηση, Φωτοερμηνεία και Φωτογραμμετρία όπως επίσης και μελετών κτηματογραφήσεων, τοπογραφικών καθώς και συγκοινωνιακών μελετών. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος “Γεωγραφικά και Γεωδαιτικά Συστήματα Πληροφοριών” από το University College London (UCL) και υποψήφιος διδάκτoρας στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Γ’ τάξης στις κατηγορίες 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) και 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες) με μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση και εκπόνηση σημαντικών έργων υποδομής της χώρας. Συνεργάζεται από το 2001 με το ΕΜΠ σε μελέτες και ερευνητικά προγράμματα ενώ έχει συμμετάσχει σε συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.