Μαρία Σίτη

MSc Τοπογράφος Μηχανικός - Πολεοδόμος

Είναι διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό τίτλο στον Πολεοδομικό σχεδιασμό, πανεπιστήμιο Strathclyde Σκωτίας. Έχει εμπειρία σε ερευνητικά έργα και μελέτες σχετικές με την αστική κινητικότητα. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες χρηματοδοτούμενα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Ευρωπαική Ένωση και Εθνικούς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς. Έχει συγγράψει και παρουσιάσει άρθρα σε τοπικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια που αφορούν ζητήματα πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού καθώς και βιώσιμης αστικής κινητικότητας.