Αυγή Βάσση

MSc Τοπογράφος Μηχανικός - Πολεοδόμος

Είναι Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με Master στην Πολεοδομία (Ε.Μ.Π.) και έχει 10 χρόνια εμπειρίας Μηχανικού. Είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Α’ τάξης στις κατηγορίες 10 (Συγκοινωνιακά Έργα) και 16 (Τοπογραφικές μελέτες). Έχει εμπειρία σε ερευνητικά έργα και μελέτες σχετικές με αστική κινητικότητα καθώς έχει συμμετάσχει σε πάνω από 20 ερευνητικά χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και σε πάνω από 20 μελέτες χρηματοδοτούμενες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έχει σημαντική εμπειρία και ενασχόληση σε όλους τους τομείς των συνδυασμένων πολεοδομικών και κυκλοφοριακών μελετών. Έχει εμπειρία στις διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα, με εξειδίκευση σε θέματα μελέτης – παροχής υπηρεσιών συμβούλου.

Έχει εμπειρία επίσης στον τομέα του συντονισμού ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Cyclecities, CycloVET, Cyberparks,…). Η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα έχει συμβάλει στη μεταφορά της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας και των νέων πολιτικών στον τομέα της αστικής κινητικότητας και ιδιαίτερα της βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση το ποδήλατο στον Ελλαδικό Χώρο. Επίσης, ασχολείται με τη σύγχρονη τεχνολογία που αφορά και επηρεάζει το σχεδιασμό στον τομέα των μεταφορών. Διαθέτει συνθετική ικανότητα σε συνδυασμό με αντίληψη των απαιτήσεων των έργων.

Έχει συγγράψει κεφάλαια σε διεθνή βιβλία που αφορούν τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό και τα εργαλεία τεχνολογίας. Έχει συγγράψει και παρουσιάσει άρθρα σε τοπικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια που αφορούν ζητήματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας και συνδυασμένου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published.