Βασίλης Ελευθερίου

Είναι Υπ. Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με αρκετά χρόνια  εμπειρίας στο συντονισμό και κυρίως στην υλοποίηση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών μελετών, ως μελετητής Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.

Έχει εκπονήσει ως Μελετητής αρκετές Μελέτες Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού – ενώ σε πολυάριθμες άλλες ήταν μέλος της Μελετητικής Ομάδας.

Έχει επίσης μετάσχει σε πλήθος μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Η ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ξεκινάει τον 9/2000 οπότε και εισάγεται στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Έκτοτε αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της κοινότητας είτε ως προπτυχιακός φοιτητής- ερευνητής, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Υπ. Διδάκτωρ καθώς και μέλος του Τομέα Γεωγραφίας και  Περιφερειακού Σχεδιασμού και της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας.

Αποφοίτησε από τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών του τον 10/2005 και συνέχισε σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» της Σχολής Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχανικών καθώς και στο Δ.Π.Μ.Σ. της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών «Αρχιτεκτονική- Σχεδιασμός του Χώρου, κατεύθυνση: Πολεοδομία- Χωροταξία».

Από το 2010 μέχρι και σήμερα συμμετέχει ενεργά στη συνεπικουρική διδασκαλία των μαθημάτων το τομέα Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σ.Α.Τ.Μ., ενώ είναι και πανεπιστημιακός Υπότροφος των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 υπήρξε Πανεπιστημιακός Υπότροφος του Goethe Institut, του HafenCity Universitat του Αμβούργου της Σχολής Urban Planning.

Στο χώρο του κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και της Βιώσιμης Κινητικότητας εντάχθηκε ως προπτυχιακός ακόμη φοιτητής, ως μέλος της ομάδας μελέτης και σχεδιασμού του δικτύου ποδηλατοδρόμων της πόλης της Καρδίτσας, και για λόγους εντοπιότητας, το πρώτο «θαρραλέο» πείραμα εισαγωγής ποδηλατοδρόμου σε κεντρικούς δρόμους ελληνικής πόλης το οποίο αποτέλεσε και την αφετηρία επίσημης εισαγωγής στοιχείων Βιώσιμης Κινητικότητας στους δρόμους των ελληνικών πόλεων.

Η εμπειρία του ως ερευνητής έχει αποτυπωθεί και από την συγγραφή πολυάριθμων άρθρων πολλά εκ των οποίων έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή αλλά και εθνικά συνέδρια στα οποία έχει συμμετάσχει.

Η εμπειρία του στον τομέα έχει αξιοποιηθεί συνολικότερα και στο χώρο της Τοπικής Διοίκησης στην οποία συμμετέχει ως Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα από το 2010, ενώ είναι μέλος και της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Leave a Reply

Your email address will not be published.