1o Διαδικτυακό Συνέδριο 29-30 Μαΐου “Η κοινωνία της κυκλοφορίας”

1ο Διαδικτυακό Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας με θέμα: Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας. Μια ολοκληρωμένη θεώρηση παραμέτρων για την αυριανή κινητικότητα.

29-30 Μαΐου 2020 

Συνδιοργανωτής: Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ), θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς, υγιούς και ανθρώπινου, βιώσιμου και δίκαιου αστικού περιβάλλοντος και να υπερασπιστεί για όλους το “δικαίωμα στον δρόμο”, συνεχίζει τις δράσεις του μέσα από παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν την οργάνωση των μετακινήσεων και την οδική ασφάλεια και στην ενεργοποίηση των αρμόδιων θεσμών της πολιτείας.

FB 1200x620A

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου (TUC), την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) διοργανώνει το:

1ο Διαδικτυακό Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας με θέμα:

Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας. Μια ολοκληρωμένη θεώρηση παραμέτρων για την αυριανή κινητικότητα.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί με τη βοήθεια ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, στις 29 και 30 Μαΐου 2020.

Στόχοι του συνεδρίου:

 1. Αξιολόγηση της κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας
 2. Εντοπισμός υπαρχόντων και ανίχνευση ενδεχομένων μελλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην Ελλάδα, υπό το πρίσμα της διεύρυνσης της χρήσης νέων τεχνολογιών
 3. Μεταφορά αρνητικής και θετικής εμπειρίας από επιστημονικές μελέτες, δράσεις και πρακτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 4. Διαμόρφωση Οράματος, Στόχων και Προτάσεων Πολιτικών και Μέτρων προς την Πολιτεία και άλλους φορείς που σχετίζονται με την κινητικότητα και την οδική ασφάλεια
 5. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ένταξη σχετικών εφαρμογών στην καθημερινότητα και την εκπαίδευση των πολιτών
 6. Υποστήριξη, Προώθηση και Αξιοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Κινητικότητας

Οι κύριες θεματικές ενότητες του συνεδρίου:

 1. Αστικά δίκτυα, πολεοδομική οργάνωση και σύγχρονη κινητικότητα.
 2. Θεσμικό πλαίσιο, Διαχείριση, και Πολιτική οδικής ασφάλειας.
 3. Οδικό περιβάλλον, υποδομές και χρήστες. Συμπεριφορές, αλληλεπιδράσεις, επιλογές, μεταφορικές οντότητες και πρότυπα της “Οικονομίας Κοινής Χρήσης”
 4. Πρόβλεψη, ανάλυση και αντιμετώπιση τροχαίων συμβάντων.
 5. Νέες τεχνολογίες και προδιαγραφές για ασφαλέστερα οχήματα, για μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου
 6. Δια βίου εκπαίδευση και πολιτικές για τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου

Κοινός παρονομαστής “ο Δρόμος” ως τόπος αναφοράς και αλληλεπίδρασης ανθρώπων και οχημάτων, κινητικότητας, εκπαίδευσης και διαμόρφωσης συμπεριφορών.

1ο Διαδικτυακό Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας με θέμα: Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας. Μια ολοκληρωμένη θεώρηση παραμέτρων για την αυριανή κινητικότητα
1ο Διαδικτυακό Διεθνές
Διεπιστημονικό Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας με θέμα: Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας. Μια
ολοκληρωμένη θεώρηση παραμέτρων για την αυριανή κινητικότητα

Σε ποιους απευθύνεται το συνέδριο:

Καλύπτοντας μια ποικίλη θεματολογία, το συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές, επιστήμονες, εκπαιδευτές οδήγησης & κυκλοφοριακής αγωγής, επαγγελματίες και φορείς που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή µε την κυκλοφορία οχημάτων και την οδική ασφάλεια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

 • Αρμόδια Υπουργεία (Υποδομών, Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Εσωτερικών, Υγείας, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη κ.λπ.)
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτές Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής
 • Οργανισμούς, φορείς και επιστήμονες του χώρου της υγείας
 • Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
 • Οργανώσεις και φορείς γονέων
 • Βιομηχανίες οχημάτων (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών) και τις αντιπροσωπείες τους
 • Εταιρείες κατασκευής ή και εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων
 • Ασφαλιστικές εταιρείες, ΚΤΕΟ – ΙΚΤΕΟ και Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Λέσχες Αυτοκινήτου
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Κατάθεση Εργασιών

Οι εργασίες θα υποβληθούν σε περίληψη έως 200 λέξεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση congress@driving.org.gr, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου. Αρχικά θα αναγράφεται ο τίτλος, το όνομα των συγγραφέων και η ιδιότητά τους, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και η θεματική ενότητα στην οποία ανήκει η εργασία.

Εκτός της δημοσίευσης όλων των εγκεκριμένων εργασιών σε πρακτικά με ISBN/ISSN, επιλεγμένα, (με βάση τη βαθμολογία των κριτών,) άρθρα από το συνέδριο, θα δημοσιευτούν σε ειδική έκδοση επιστημονικού περιοδικού.

Πληροφορίες σχετικές με το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://congress.driving.org.gr/ είτε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή στο info@driving.org.gr και στα τηλέφωνα: +30 6975902800 | +30 2107770007

Βρείτε μας και στο facebook εδώ: https://www.facebook.com/events/239341080546207/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.