Βιβλιοθήκη μέτρων: Τι χρειάζεται για να προωθήσεις τη βιώσιμη κινητικότητα σε μια πόλη;;

Η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ παρουσιάζει τη βιβλιοθήκη- λίστα ενδεικτικών μέτρων ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας.

smu_logo_2_etina

Εμπνευστείτε – μελετήστε – επιλέξτε- εφαρμόστε!!! 

Δείτε τη λίστα και σκεφτείτε τι άλλο μπορείτε να εφαρμόσετε στην πόλη σας!! 

19

Η βιβλιοθήκη αποτελεί ένα απλό εργαλείο εύρεσης μέτρων ανά θεματική κατηγορία για την προώθηση του περπατήματος, του ποδηλάτου, της δημόσιας συγκοινωνίας, των μέσων κοινής χρήσης και των άλλων παραμέτρων ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας.

Σε αυτή τη βιβλιοθήκη μέτρων ενσωματώνουμε 165 κατηγορίες- προτάσεις μέτρων για ΣΒΑΚ, τα οποία θα ανανεώνονται με φωτογραφίες, άρθρα, σημειώσεις κ.α.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται ανήκουν στο σύνολο των παρακάτω κατηγοριών:

 • Μέτρα Πολιτικής ή Μέτρα Στρατηγικής
 • Μέτρα Διαχείρισης της Κινητικότητας και Επικοινωνιακά Μέτρα
 • Μέτρα Παρεμβάσεων Υποδομών
 • Κανονιστικά Μέτρα

Τα μέτρα αυτά μπορούν να εφαρμόζονται κατά περίπτωση μετά τη μελέτη ειδικών.

Μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους για τη βέλτιστη ανάδειξη των βασικών πτυχών της βιώσιμης κινητικότητας, δηλαδή του περπατήματος, του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας και τη μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου. Πολλά εξ αυτών έχουν επικαλυπτόμενες ιδιότητες και λειτουργούν παράλληλα.


Μέτρα για την προώθηση του περπατήματος και την ανάδειξη της σημασίας του δημόσιου χώρου (25)

 • Διαμόρφωση δικτύου πεζοδρόμων σε συσχέτιση με σημαντικές χρήσεις και δραστηριότητες
 • Δημιουργία δρόμων και περιοχών ήπιας κυκλοφορίας 
 • Αποκλεισμός/ περιορισμός κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανοκίνητων οχημάτων στο ιστορικό / εμπορικό κέντρο
 • Αποκλεισμός/ περιορισμός κυκλοφορίας αυτοκινήτωνκαι και μηχανοκίνητων οχημάτων σε γειτονιές ή περιοχές ειδικών χρήσεων 
 • Δημιουργία superblocks, δηλαδή ενοποιημένων οικοδομικών τετραγώνων για τη δημιουργία εσωτερικών πεζόδρομων και δημόσιων κοινόχρηστων χώρων γειτονιάς
 • Περιοδικός αποκλεισμός κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανοκίνητων οχημάτων συγκεκριμένες ώρες ή ημέρες σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος
 • Μετατροπή οδού/ οδών σε παιδότοπο/ δρόμο για παιχνίδι 
 • Διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων
 • Δημιουργία πράσινων διαδρομών (διαδρομή που έχουν προτεραιότητα πράσινα μέσα μετακίνησης, διαδρομή με ενίσχυση φύτευσης)
 • Δημιουργία νέων πεζοδρομίων
 • Διαπλάτυνση υφιστάμενων πεζοδρομίων 
 • Δημιουργία διαδρομών με καθαρή όδευση κίνησης πεζών πλάτους κατ’ ελάχιστον 1,5 μ. (χωρίς εμπόδια)
 • Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού επί του πεζοδρομίου σε ειδική διαμόρφωση εκτός όδευσης κίνησης πεζού 
 • Εγκιβωτισμός θέσεων στάθμευσης / Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης με ειδικές προεξοχές πεζοδρομίων
 • Δημιουργία μικρών χώρων κοινωνικοποίησης με οικειοποίηση του οδικού χώρου
 • Διεύρυνση κοινοχρήστων χώρων με περιμετρικές πεζοδρομήσεις
 • Ανάδειξη δημόσιου χώρου σε διασταυρώσεις με απομάκρυνση παράνομης στάθμευσης
 • Πύκνωση σηματοδοτούμενων ισόπεδων διαβάσεων και συγχρονισμός για κοινό πράσινο πεζού στις τυπικές/ προτιμητέες διαδρομές
 • Δημιουργία υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών
 • Δημιουργία υπερυψωμένων διασταυρώσεων
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών πλοηγών για πεζούς
 • Πύκνωση δικτύου διαβάσεων πεζών
 • Ενίσχυση προσβασιμότητας σε διασταυρώσεις, κόμβους και σημεία διάσχισης πεζών
 • Τοποθέτηση πληροφοριακής σήμανσης για πεζούς
 • Ενίσχυση προσβασιμότητας σε στάσεις ΜΜΜ και πιάτσες ταξί

 

Μέτρα για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης (18)

 • Διαμόρφωση δικτύου διαδρομών ποδηλάτου
 • Διαμόρφωση λωρίδων και διαδρόμων ποδηλάτου
 • Δημιουργία δρόμων και περιοχών ήπιας κυκλοφορίας 
 • Διαμόρφωση δικτύου πεζοδρόμων με οριοθετημένη κίνηση ποδηλάτου
 •  Διαμόρφωση οδών μεικτής χρήσης με προτεραιότητα στο ποδήλατο
 • Δημιουργία χώρων στάθμευσης ποδηλάτου σε συσχέτιση με τις χρήσεις και τις δραστηριότητες
 • Διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων με υποδομές ποδηλάτου
 • Εφαρμογή δυνατότητας μεταφοράς ποδηλάτου στα ΜΜΜ
 • Δημιουργία πράσινων διαδρομών για αποκλειστική διέλευση ποδηλάτων και μεικτή διέλευση ποδηλάτων
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών πλοηγών για ποδηλάτες
 • Δημιουργία πληροφοριακής σήμανσης για ποδηλάτες
 • Πύκνωση δικτύου διαβάσεων ποδηλάτου
 • Διαμόρφωση δικτύου στάσεων ΜΜΜ με ασφαλή προσπέλαση για ποδήλατο
 • Προγραμματισμός σηματοδότησης για αποτροπή διακοπής προτεραιότητας ποδηλάτων
 • Δημιουργία υποδομών αναμονής ποδηλάτων σε σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις
 • Διαμορφώσεις ασφαλούς ενσωμάτωσης ποδηλάτων σε διασταυρώσεις με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση
 • Διαμόρφωση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων με δίκτυο σε συσχέτιση με τις βασικές χρήσεις και δραστηριότητες
 • Διαμόρφωση συστήματος ηλεκτροκίνητων κοινοχρήστων οχημάτων μικροκινητικότητας (ποδήλατα, πατίνια κ.α.)  με δίκτυο σε συσχέτιση με τις βασικές χρήσεις και δραστηριότητες

** σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται μέτρα που βοηθούν και στην προώθηση των κοινόχρηστων ποδηλάτων, των ηλεκτρικών ποδηλάτων, των πατινιών και των άλλων μέσων μικροκινητικότητας

 

Μέτρα για την προώθηση των συλλογικών μετακινήσεων (20) 

 • Ενίσχυση προσβασιμότητας σε στάσεις ΜΜΜ και πιάτσες ταξί
 • Ενίσχυση προσβασιμότητας σε οχήματα ΜΜΜ και ταξί
 • Διαμόρφωση δικτύου στάσεων ΜΜΜ με ασφαλή προσπέλαση για το ποδήλατο
 • Περιορισμός θέσεων στάθμευσης κατά μήκος διαδρομών που εξυπηρετούνται από ΜΜΜ
 • Αύξηση συντελεστή δόμησης γύρω από σταθμούς και στάσεις ΜΜΜ
 • Αναδιοργάνωση διαδρομών για πύκνωση συχνοτήτων /διαμόρφωση νέων διαδρομών για πύκνωση κάλυψης ΜΜΜ
 • Αναβάθμιση στάσεων και σταθμών ΜΜΜ
 • Παροχή προτεραιότητας ΜΜΜ σε σηματοδοτούμενους κόμβους
 • Ανακατανομή της χρήσης της διαθέσιμης οδικής υποδομής για κίνηση ΜΜΜ σε αποκλειστικό διάδρομο – λεωφορειολωρίδα κ.α.
 • Δρομολόγηση μέσων σταθερής τροχιάς (προαστιακός, μετρό, τραμ, BRT) για ταχεία σύνδεση περιοχών της πόλης
 • Δρομολόγηση τροφοδοτικών γραμμών σε σταθμούς ΜΜΜ
 • Δρομολόγηση συστημάτων ΜΜΜ σε πεζοδρομημένες περιοχές
 • Αντιμετώπιση εποχικής διακύμανσης μετακινούμενων με ΜΜΜ (π.χ. λόγω τουρισμού ή έκτακτων γεγονότων) με διαχείριση έκτακτων διαδρομών
 • Εφαρμογή ενιαίου συστήματος κοστολόγησης χρήσης ΜΜΜ και άλλων συστημάτων κινητικότητας (π.χ. κοινόχρηστα ποδήλατα, στάθμευση)
 • Δημιουργία Κέντρων Κινητικότητας σε σταθμούς ΜΜΜ
 • Τοποθέτηση πληροφοριακής σήμανσης για το δίκτυο ΜΜΜ
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών πλοηγών για τη χρήση ΜΜΜ
 • Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών διαχείρισης δημόσιας συγκοινωνίας / εξυπηρέτηση κατά παραγγελία
 • Προώθηση της χρήσης ΜΜΜ στους τόπους εργασίας, εκπόνηση σχεδίων κινητικότητας εργαζομένων σε επιχειρήσεις
 • Θέσπιση οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση της χρήσης ΜΜΜ, ειδικές εκπτωτικές πολιτικές

 

Μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με τις μετακινήσεις (9)

 • Καμπάνιες ενημέρωσης βιώσιμης κινητικότητας σε μαθητές
 • Δημιουργία ή Επαναλειτουργία Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής με έμφαση στη ΒΚ
 • Εκπαίδευση μαθητών σε πραγματικό οδικό περιβάλλον
 • Καμπάνιες ενημέρωσης βιώσιμης κινητικότητας σε εργαζόμενους φορέων και επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 ατόμων
 • Καμπάνιες/ Σεμινάρια ενημέρωσης βιώσιμης κινητικότητας σε επαγγελματίες οδηγούς
 • Καμπάνιες/ Σεμινάρια ενημέρωσης βιώσιμης κινητικότητας σε επιχειρήσεις ταχυμεταφορών  
 • Καμπάνιες / Σεμινάρια ενημέρωσης βιώσιμης κινητικότητας σε προσωπικό ΟΤΑ
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών οδήγησης
 • Εκπαίδευση εργαζομένων σε ΟΤΑ και φορείς ελέγχου του αρ. 52 του ΚΟΚ

 

Μέτρα για τη διαχείριση κυκλοφορίας και τη μείωση της χρήσης ΙΧ (9)

 • Περιορισμός θέσεων στάθμευσης κατά μήκος διαδρομών που εξυπηρετούνται από ΜΜΜ
 • Διαμόρφωση νέας ιεράρχησης οδικού δικτύου / διαμόρφωση περιοχών προστασίας και δακτυλίων παράκαμψής τους
 • Περιορισμός στάθμευσης παρά την οδό / έλεγχος στάθμευσης
 • Εγκιβωτισμός θέσεων στάθμευσης / Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης με ειδικές προεξοχές πεζοδρομίων
 • Τιμολογιακή πολιτική που θα αποθαρρύνει τη χρήση ΙΧ στις μετακινήσεις από/ προς την εργασία
 • Ανάπτυξη χώρων στάθμευσης περιφερειακά του κέντρου, των γειτονιών ή άλλων περιοχών προστασίας
 • Ανάπτυξη χώρων στάθμευσης πλησίον σταθμών ΜΜΜ
 • Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (κάτοικοι, επισκέπτες, ειδικά οχήματα
 • Εφαρμογή ζωνών χαμηλών εκπομπών σε κέντρα και κέντρα γειτονιάς

 

Μέτρα για τη διαχείριση της στάθμευσης (8) 

 • Εγκιβωτισμός θέσεων στάθμευσης / Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης με ειδικές προεξοχές πεζοδρομίων
 • Περιορισμός θέσεων στάθμευσης κατά μήκος διαδρομών που εξυπηρετούνται από ΜΜΜ
 • Τιμολόγηση στάθμευσης- Δημιουργία περιοχών ελεγχόμενης στάθμευσης
 • Ανάπτυξη χώρων στάθμευσης περιφερειακά του κέντρου, των γειτονιών ή άλλων περιοχών προστασίας
 • Ανάπτυξη χώρων στάθμευσης πλησίον σταθμών ΜΜΜ
 • Δημιουργία υποδομών στάθμευσης για μηχανοκίνητα δίκυκλα
 • Δημιουργία υποδομών στάθμευσης για ποδήλατα και μέσα μικροκινητικότητας
 • Δημιουργία χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων

 

Μέτρα για τη μείωση του μήκους των μετακινήσεων (12)

 • Μετακίνηση εγκαταστάσεων/ επιχειρήσεων
 • Αύξηση συντελεστή δόμησης γύρω από σταθμούς και στάσεις ΜΜΜ
 • Ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας με ανάδειξη της ιστορίας
 • Οριοθέτηση πολεοδομικών ενοτήτων
 • Πολεοδομική Αναβάθμιση τοπικών κέντρων, σύνδεσή τους με τις γύρω γειτονιές με δίκτυα περπατήματος και ποδηλάτου
 • Ανάδειξη – σύνδεση σημείων ενδιαφέροντος σε κάθε πολεοδομική ενότητα
 • Ενθάρρυνση μεικτών χρήσεων γης / κατάργηση μονολειτουργικών περιοχών
 • Προστασία της κατοικίας στα πολεοδομικά κέντρα με πολεοδομικές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
 • Περιορισμός ένταξης νέων περιοχών στο σχέδιο / θεσμοθέτηση συμπαγούς πόλης
 • Ενθάρρυνση υψηλών συντελεστών δόμησης (άνω του 1)
 • Πολεοδομική Αναβάθμιση συνοικιών σε ακτίνα περπατήματος από το κέντρο της πόλης (κεντρικές συνοικίες)
 • Προώθηση του περπατήματος και του ποδηλάτου κατά προτεραιότητα σε κεντρικές συνοικίες

 

Μέτρα για την ενίσχυση της εμπορικότητας περιοχών (4)

 • Εφαρμογή ανοικτών εμπορικών κέντρων
 • Προώθηση του περπατήματος και του ποδηλάτου κατά προτεραιότητα σε κεντρικές συνοικίες
 • Διαμόρφωση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων με δίκτυο σε συσχέτιση με τις βασικές χρήσεις και δραστηριότητες
 • Εφαρμογή ζωνών χαμηλών εκπομπών σε κέντρα και κέντρα γειτονιάς

 

Μέτρα διαχείρισης ταχύτητας και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας (11)

 

Μέτρα για την προώθηση οχημάτων κοινής χρήσης (7)

 •  Διαμόρφωση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων με δίκτυο σε συσχέτιση με τις βασικές χρήσεις και δραστηριότητες
 • Διαμόρφωση συστήματος ηλεκτροκίνητων κοινοχρήστων οχημάτων μικροκινητικότητας (ποδήλατα, πατίνια κ.α.)  με δίκτυο σε συσχέτιση με τις βασικές χρήσεις και δραστηριότητες
 • Εφαρμογή car pooling (συλλογική χρήση αυτοκινήτου)
 • Εφαρμογή car sharing (κοινόχρηστη χρήση αυτοκινήτου)
 • Ειδική τιμολογιακή πολιτική στάθμευσης για οχήματα υψηλής πληρότητας
 • Θεσμοθέτηση ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας για οχήματα υψηλής πληρότητας
 • Θέσπιση άλλων  οικονομικών και θεσμικών κινήτρων για την ενίσχυση των καινοτόμων τρόπων μετακίνησης

 

Μέτρα για την προώθηση της χρήσης καθαρών οχημάτων (10)

 • Αντικατάσταση στόλου οχημάτων ΜΜΜ
 • Αντικατάσταση στόλου δημοτικών οχημάτων
 • Αντικατάσταση στόλου ειδικών οχημάτων
 • Τιμολόγηση χρήσης οχημάτων με συμβατικά καύσιμα
 • Εφαρμογή ζωνών χαμηλών εκπομπών σε κέντρα και γειτονιές
 • Δημιουργία θέσεων στάθμευσης αποκλειστικά πράσινων οχημάτων
 • Ελεύθερη στάθμευση πράσινων οχημάτων σε περιοχές με ΣΕΣ
 • Δημιουργία αποκλειστικών λωρίδων κίνησης πράσινων οχημάτων
 • Δημιουργία σταθμών / υποδομών φόρτισης πράσινων οχημάτων
 • Θέσπιση οικονομικών και θεσμικών κινήτρων για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης

 

Μέτρα για τη διαχείριση της τροφοδοσίας και των διανομών (6)

 • Διαμόρφωση αστικού κέντρου (κέντρων) διανομής εμπορευμάτων/ εμπορευματικό κέντρο
 • Ανάπτυξη κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία της τροφοδοσίας σε κέντρο/α και αποκεντρωμένους υποδοχείς εμπορικών δραστηριοτήτων (ωράριο, νυχτερινό ωράριο, θέσεις φ/ε, έξυπνο σύστημα ενημέρωσης- διαχείρισης)
 • Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης στόλου τροφοδοσίας
 • Ανάπτυξη συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων
 • Ελεύθερη κυκλοφορία πράσινων οχημάτων διανομής σε ελεγχόμενες ζώνες (χωρίς περιορισμούς ωραρίου)
 • Δημιουργία υποδομών για last-mile deliveries

 

Μέτρα για την «έξυπνη» διαχείριση της κινητικότητας (12)

 • Δημιουργία ηλεκτρονικών πλοηγών για πεζούς
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών πλοηγών για ποδηλάτες
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών πλοηγών για τη χρήση ΜΜΜ
 • Αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής κυκλοφοριακών δεδομένων για όλους τους χρήστες του δικτύου
 • Έκτακτα σχέδια διαχείρισης κυκλοφορίας σε συνάρτηση
 • Ανάπτυξη τηλεματικής
 • Ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης στόλου και επαναπρογραμματισμού διαδρομών για ΜΜΜ, δημοτικού στόλου, απορριμματοφόρων
 • Διαμόρφωση συστήματος καθοδήγησης βέλτιστης διαδρομής (routing) με έμφαση σε ενεργούς τρόπους μετακίνησης (πεζούς, ποδηλάτες, ΜΜΜ)
 • Διαμόρφωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου
 • Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης ΙΧ και αστυνόμευσης παραβάσεων
 • Εφαρμογή συστήματος πληροφόρησης / καθοδήγησης για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, αυτόματης πληρωμής κ.α.
 • Ανάπτυξη εφαρμογής σύνδεσης οικονομικών κινήτρων και τρόπων μετακίνησης

 

Μέτρα για την καλύτερη λειτουργία των ΟΤΑ σε σχέση με τη βιώσιμη κινητικότητα (4)

 • Σύσταση ειδικού γραφείου Βιώσιμης Κινητικότητας (μετεξέλιξη των υφιστάμενων τμημάτων κυκλοφορίας ή εκ νέου σύσταση)
 • Σύσταση διαρκούς δικτύου φορέων που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα με συστηματικές συναντήσεις για λήψη αποφάσεων
 • Σύσταση δημοτικής συγκοινωνίας
 • Καμπάνιες/ σεμινάρια ενημέρωσης βιώσιμης κινητικότητας σε προσωπικό ΟΤΑ

 

Μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε σχέση με τις μετακινήσεις (7)

 • Ανάπτυξη ειδικών εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού με ειδικές ομάδες πολιτών (γυναίκες, νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες και πρόσφυγες, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους, παιδιά κ.α.)
 • Προτεραιότητα και ειδική τιμολογιακή πολιτική σε ομάδες πολιτών στη χρήση ΜΜΜ, κοινοχρήστων οχημάτων κ.α. 
 • Ενίσχυση προσβασιμότητας σε στάσεις ΜΜΜ και πιάτσες ταξί
 • Ενίσχυση προσβασιμότητας σε οχήματα ΜΜΜ και ταξί
 • Διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων και περιοχών ήπιας κυκλοφορίας γύρω από κρίσιμες δραστηριότητες (γηροκομεία, χώρους προσωρινής διαμονής προσφύγων κ.α.)
 • Παροχή ειδικών θέσεων στάθμευσης σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης για γυναίκες (πλησίον εισόδων/ εξόδων)
 • Ανάπτυξη συστημάτων γρήγορης αναφοράς περιστατικών βίας και παρενόχλησης σε σχέση με τα μέσα μετακίνησης

 

Μέτρα- κίνητρα για την αλλαγή του κυρίαρχου τρόπου μετακίνησης (3)

 • Μείωση δημοτικών τελών για επιχειρήσεις που εντάσσουν τη ΒΚ με διαφορετικούς τρόπους στις μετακινήσεις του προσωπικού τους
 • Ανάπτυξη εφαρμογής σύνδεσης οικονομικών κινήτρων και τρόπων μετακίνησης
 • δωρεάν χρήση δημόσιας συγκοινωνίας 

 

Η σελίδα ανανεώνεται συνεχώς με νέα μέτρα, φωτογραφίες και άρθρα που θα συνδέονται με τα επιμέρους μέτρα.

Διαβάστε τα βιβλία της Μονάδας μας για περισσότερη ανάλυση, ιδέες και εφαρμογές.

Προς μια Ελλάδα με λιγότερα αυτοκίνητα | νέο βιβλίο Βλαστού – Μπακογιάννη

Leave a Reply

Your email address will not be published.