Βασίλειος Ζαφείρης

Είναι διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Έκανε τη διπλωματική εργασία του στον τομέα του πολεοδομικού Σχεδιασμού με τίτλο «Πρότυπος πολεοδομικός σχεδιασμός στην περιοχή «Αεροδρόμιο» του Δήμου Ελευσίνας».

Με περισσότερα από 10 χρόνιας εμπειρίας σε Τοπογραφικές εργασίες ιδιωτικών έργων, μελέτες οδοποιίας, μελέτες κτηματογραφήσεων καθώς και σε εργασίες εργοταξίων.

Είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Α’ τάξης στις κατηγορίες 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) και 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες).

Ασχολείται τα τελευταία χρόνια με το κομμάτι της αεροφωτογραφίας , καθώς είναι πιλότος μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ). Επιπρόσθετα ασχολείται με τον τομέα της φωτογραμμετρίας και της παραγωγής τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους, με αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων για έργα οδοποιών και αποτυπώσεων οικισμών.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του τομέα της βιώσιμης Κινητικότητας για την παραγωγή υποβάθρων των περιοχών μελέτης καθώς και παραγωγή βίντεο για παρουσίαση της περιοχής

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.