Γιάννης Μαρακάκης
Profiles

Γιάννης Μαρακάκης

Είναι Αγρονόμος και Toπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 20-ετή εμπειρία στον συντονισμό, σχεδιασμό, οργάνωση, παρακολούθηση, παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο έργων που αναφέρονται σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ψηφιοποίηση, Φωτοερμηνεία και Φωτογραμμετρία όπως επίσης και μελετών κτηματογραφήσεων, τοπογραφικών καθώς και συγκοινωνιακών μελετών. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος “Γεωγραφικά και Γεωδαιτικά Συστήματα Πληροφοριών” από το University...

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος
Profiles

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Αποφοίτησε το Νοέμβριο του 2000 από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ με θέμα την ένταξη των πολιτών στον βιώσιμο κυκλοφοριακό σχεδιασμό και χρηματοδότηση από το ΙΚΥ την οποία ολοκλήρωσε το 2009. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου...

Αυγή Βάσση
Profiles

Αυγή Βάσση

Είναι Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με Master στην Πολεοδομία (Ε.Μ.Π.) και έχει 10 χρόνια εμπειρίας Μηχανικού. Είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Α’ τάξης στις κατηγορίες 10 (Συγκοινωνιακά Έργα) και 16 (Τοπογραφικές μελέτες). Έχει εμπειρία σε ερευνητικά έργα και μελέτες σχετικές με αστική κινητικότητα καθώς έχει συμμετάσχει σε πάνω από 20 ερευνητικά χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και...

Μαρία Σίτη
Profiles

Μαρία Σίτη

Είναι διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό τίτλο στον Πολεοδομικό σχεδιασμό, πανεπιστήμιο Strathclyde Σκωτίας. Έχει εμπειρία σε ερευνητικά έργα και μελέτες σχετικές με την αστική κινητικότητα. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες χρηματοδοτούμενα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Ευρωπαική Ένωση και Εθνικούς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς. Έχει συγγράψει και παρουσιάσει άρθρα...

Ευθύμιος Μπακογιάννης
Profiles

Ευθύμιος Μπακογιάννης

Επίκουρος Καθηγητής στον τομέα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού με έμφαση στις πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας. Είναι Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με 15 χρόνια  εμπειρίας στο συντονισμό και στην υλοποίηση πολεοδομικών και κυκλοφοριακών μελετών,  την επίβλεψη κατασκευής έργων και τις διαδικασίες χρηματοδότησης τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Έχει συντονίσει δεκάδες Μελέτες Σχεδιασμού...

Θάνος Βλαστός
Profiles

Θάνος Βλαστός

Thanos Vlastos is Professor of Urban & Transport Planning at National Technical University of Athens (NTUA), School of Surveying Enginnering, Department of Geography and Regional Planning. He also teaches at School of Architecture, NTUA and the Hellenic Open University. He is Architect (NTUA, 1977) and Civil Engineer (Ecole Speciale des Travaux Publics, 1979) with post-graduate...